Usluga osobne asistencije

 

Odobren nam je novi ciklus trogodišnjeg programa pod nazivom Širenje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom za razdoblje 2019-2021. godine. Program financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Putem programa usluga osobne asistencije osigurana je za naših šest članova, od koji 4 člana uslugu ima 4 sata dnevno, a 2 člana 8 sati dnevno.

 

NOVOSTI