JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI UKLJUČENOST“ SF.3.4.11.01.0216

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljane skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Osoba starija od 65 godina koja živi samačkom kućanstvu i čiji mjesečni prihodi za samačka kućanstva ne prelaze 120% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža prema zadanoj objavi podataka HZMO-a te koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koji pruža osobni asistent.
  2. Osoba starija od 65 godina koja živi u dvočlanom kućanstvu, a ukupni prihod ne prelazi od 200% starosne mirovine za 40 i više godine mirovinskog staža prema zadanoj objavi podataka HZZMO-a te koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge pomoću u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koja pruža osobni asistent.
  3. Osoba starija od 65 godina koja živi u višečlanom kućanstvu, a ukupni prihod ne prelaze iznos od 300%prosjećne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža prema zadanoj objavi HZZMO-a te koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
  4. Odrasle osobe s invaliditetom (osobe koje imaju 18 i vise godina) koje ispunjavaju navedene uvjete:
  – Imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
  – Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznao pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.
  – Istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom mogu biti pripadnici ciljane skupine bez obzira da li žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu.

*U slučaju da u dvočlanom ili višečlanom kućanstvu oba ili više člana zadovoljava kriteriji ciljane skupine pružanju usluge je prihvatljivo za svakog od njih.

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete. Svi zainteresirani koji ispunjavaju navedene uvjete trebaju dostaviti popunjen i potpisan „obrazac za iskaz interesa“ i „izjavu o članovima zajedničkog kućanstva“ te će morati osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuje navedenu pripadnost.

Popunjavanjem obrazaca koji se nalaze u prilogu ovog Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu, svaki zainteresirani pripadnik ciljane skupine jamči kako je upoznat da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe te da se za druge potrebe neće koristiti, sukladno UREDBI(EU) 2016/679 Europskog Parlamenta Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštitu u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (opća uredba zaštiti podataka).

Obrazac za iskaz interesa korisnika i obrazac Izjave o zajedničkom kućanstvu možete preuzeti na linkovima ispod ili osobno u udruzi, radnim danom od 7:30-15:30 sati.

Obrazac-za-iskaz-interesa-korisnika

Izjava-o-clanovima-zajednickog-kucanstva

Ispunjene obrasce moguće je poslati na mail dms_osijek@sdmsh.hr ili predati osobno na adresu: Ljudevita Posavskog 14a, Osijek. Mole se zainteresirani građani da se prijave što prije. Poziv će biti trajno otvoren kako bi se tijekom provedbe mogli prijavljivati te tako naknadno uključiti u projekt ako za to bude mogućnosti.

Kontakt za više informacija telefonom na broj: 031/302-323 i/ili mail: dms_osijek@sdmsh.hr

 

NOVOSTI