UREĐAJ ZA KOMBINIRANU ELEKTROTERAPIJU

UREĐAJ ZA KOMBINIRANU ELEKTROTERAPIJU
Do sada smo u Društvu imali mogućnost pružati našim članovima terapiju ultrazvukom pa tako i ultrazvuk po Seltzeru, nabavom novog uređaja za kombiniranu elektroterapiju uz dosadašnje terapije imamo mogućnost primjene i terapije strujama. Svi zainteresirani članovi mogu nam se javiti za termin.

NOVOSTI