Terapijsko jahanje

Terapisjsko jahanje provodimo u suradnji sa Udrugom za terapiju i aktivnosti pomoću konja MOGU Osijek.
Aktivnost se financira sredstvima MDOMSP putem Trogodišnjeg programa “Živimo s multiplom sklerozom bez izolacije”.

NOVOSTI