Sudjelovanje na prvom Transnacionalnom učenju “Zagovaramo zeleno”

Osam stručnjaka koji rade s mladima s invaliditetom (Youth worker-i)  i sedam mladih osoba s invaliditetom iz Hrvatske, sudjelovali su na prvom Transnacionalnom učenju “Zagovaramo zeleno” u okviru Erasmus+ projekta “Kreni na zeleno” u Beogradu, održanom dana 26. i 27. lipnja.

Kao mlada osoba s invaliditetom sudjelovala je naša predsjednica Kristina Matković kao mlada osoba s multiplom sklerozom. Iz Srbije su sudjelovale dvije Youth worker-ice i sedam mladih s invaliditetom koji su imali priliku za bolje međusobno upoznavanje kroz neposrednu komunikaciju i razmjenu znanja i vještina.

Transnacionalno učenje „Zagovaramo zeleno“ započelo je dana 26. lipnja međusobnim upoznavanjem sudionika gdje se obratila Ivanka Jovanović, youth worker-ica i izvršna direktorica NOOIS-a te je istaknula značaj transnacionalne aktivnosti usmjerene na poticanje osobnog razvoja kako onih koji rade s mladima, tako i mladih s invaliditetom kao budućih zagovarača u području očuvanja okoliša.

Tina Dragičević, youth worker-ica i voditeljica Akademije mladih lidera s invaliditetom koja djeluje u okviru NOOIS-a predstavila rad Akademije istaknuvši kako je ideja za njezino osnivanja potekla iz zapažanja o nedostatku educiranih i motiviranih mladih s invaliditetom, a s ciljem njihove mobilizacije, motivacije i jačanja kapaciteta za uključivanje u pokret osoba s invaliditetom Srbije, kao i kontinuirano i dugoročno učenje uz praksu.

Mladi s invaliditetom predstavili su Kampanju “Srbija bez barijera”, koju NOOIS provodi u suradnji s Ministarstvom za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja – Sеktorom za zaštitu osoba sa invaliditеtom, a koja obuhvaća aktivnosti kao što su postavljanjе rampi na objеktima javnе namjеnе, rеkonstrukcije i oprеmanja objеkata za osobе s invaliditеtom, obiljеžavanjе značajnih datuma za pokrеt osoba s invaliditetom i drugo.

Mladima iz Hrvatske i Srbije Transnacionalno učenje pružilo je jedinstvenu priliku za razmjenu iskustava u korištenju asistivne tehnologije i u korištenju suvremenih računalnih tehnologija, komunikatora i sl. Na drugom danu Transnacionalnog učenja, sudjelovali su i predstavnici saveza članica NOOIS te predstavnici ureda Republičkog ombudsmana kao nacionalnog mehanizma za praćenje Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Republike Srbije.

Ivanka Jovanović, izvršna direktorica NOOIS-a, Marica Mirić, predsjednica SOIH-a i Tatjana Stojšić Petković, predsjednica NOOIS-a istaknule su važnost suradnje na projektu s obzirom na činjenicu da se održivi razvoj i očuvanje okoliša suočavaju s globalnim izazovima poput klimatskih promjena, gubitka bioraznolikosti, onečišćenja zraka i vode i sl., a zajednički pristup i razmjena znanja, resursa i najboljih praksi osigurava da se donose strategije i politike koje će očuvati prirodne resurse i osigurati životnu sredinu u kojoj će buduće generacije moći živjeti zdravo i kvalitetno, a istaknut je i značaj saveza i udruga osoba s invaliditetom u očuvanju okoliša kao i potrebu razvoja svijesti o tom pitanju.

Kristina Peruničić, youth worker-ica i socijalna radnica SOIH-a, predstavila je ključne aktivnosti projekta Kreni na zeleno…, ciljanu skupinu, ciljeve, očekivane, ali i do sada ostvarene rezultate. Istaknula je kako snaga za postizanje promjena „leži“ upravo u respektabilnom broju organizacija koje projekt povezuje kroz članstvo dviju nacionalnih organizacija osoba s invaliditetom te kako svi zajedno promjenama u brizi o okolišu možemo dati doprinos za budućnost našeg planeta.

Darijo Jurišić, youth worker i zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom predstavio je rad i organizaciju Ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom te dao prikaz stanja u Hrvatskoj u pogledu prava osoba s invaliditetom. Naglašeni su impozantni rezultati ostvareni u suradnji s pokretom osoba s invaliditetom od osnivanja Ureda 2008. godine do danas, ali i izazovi na rješavanju kojih se i dalje neumorno djeluje. Također je naglasio i značaj međusobne suradnje.

Ispred Ureda Republičkog ombudsmana kao nacionalnog mehanizma za praćenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Republike Srbije na događaju su sudjelovali Slobodan Tomić, zamjenik omdusmana i suradnica Bojana Peruničić. Slobodan Tomić prikazao je rad Ureda i dao cjelovit pregled njegova djelovanja na unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom u Srbiji. Pritom je izdvojio nedovoljnu pristupačnost objekata javne namjene, nedovoljnu razvijenost usluga podrške u zajednici kao i izazove s kojima se osobe s invaliditetom susreću prilikom zapošljavanja.

U vrlo sadržajnoj raspravi koja je uslijedila, sudionici su iznijeli svoja zapažanja o sličnostima i razlikama u pogledu prava osoba s invaliditetom u dvije zemlje koje su na svojevrstan način isprepletene zajedničkom poviješću i naslijeđem, a kao zaključak usvojeno je stajalište kako je upravo vrijeme za jačanje suradnje u ostvarivanju zajedničke vizije jačanja položaja osoba s invaliditetom u društvu.  Iz togu su razloga predstavnici pokreta osoba s invaliditetom Hrvatske i Srbije odlučili održavati godišnje sastanke, kako zajedničke tako i pojedinačne saveza prema vrsti invaliditeta.

 

 

IZVOR: SOIH

NOVOSTI