Širenje usluge osobne asistencije oboljelima od multiple skleroze – faza III

Usluga osobne asistencije pruža podršku osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kako bi im se omogućilo što ravnopravnije življenje, odgodila institucionalizacija te aktivno uključilo u život lokalne zajednice. Usluga omogućava korisnicima unaprjeđivanje kvalitete njihova života i sudjelovanje u aktivnostima koje su im do sada bile nedostupne. Projektom se korisnicima usluge osobne asistencije pruža mogućnost ostanka u vlastitom domu, samostalnost u odabiru aktivnosti kojima se žele posvetiti bez ovisnosti o ukućanima i/ili obitelji i njihovom slobodnom vremenu.
Projektom je usluga osigurana za 12 korisnika .

Opći cilj projekta je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.

Specifični cilj projekta uključuje povećanje socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

Trajanje provedbe aktivnosti: 19 mjeseci – 11/2021-05/2023

Ukupna vrijednost projekta: 1.285.623,55 HRK

Projekt je u cijelosti financiran u okviru ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

NOVOSTI