Potpisivanje ugovora s OBŽ

U srijedu, 8. lipnja 2022. godine u Maloj vijećnici, Osijek sudjelovali smo na svečanom potpisivanju ugovora o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u financiranju/sufinanciranju projekta/programa udruge Jači od MS-a za 2022. godinu.

Sredstvima će se sufinancirati rad fizioterapeuta, a koji je prijeko potreban i provodi najposjećenije aktivnosti u vidu individualnih i grupnih vježbi, UZV po Seltzeru, masaži i slično. Uz to, tu su i druge aktivnosti kojima će se poboljšati kvaliteta života osoba oboljelih od MS-a, a u koje ulažemo napore kako bismo ih održali kontinuiranima.

Hvala Županiji na potpori i ukazanoj prilici!

NOVOSTI