Potpisani novi ugovori o financiranju putem projekata i donacija

Društvo je do sada potpisalo nove ugovore za financiranje putem projekata s Gradom Osijekom za projekt “Pokreni se” i sa Osječko-baranjskom županijom za projekt “Unapređenje rada udruge  i provođenje osnovnih aktivnosti”.

Osim njih, potpisan je ugovor o donatorstvu sa OTP banka Hrvatska d.d. za projekt pod nazivom “Zajedno za lakše sutra”.

 

NOVOSTI