OBŽ

Dana 26.4.2017. u prostorijama Županije potpisali smo Ugovor o financiranju sa Osječko-baranjskom županijom za financiranje projekta pod nazivom “Podrška radu ureda i provođenje osnovnih aktivnosti”. Odbreni iznos po projektu je 6.000,00 kuna, a trajanje projekta je do 31.12.2017. godine.

NOVOSTI