Obilazak korisnika usluge osobne asistencije

Obilazak korisnika usluge osobne asistencije financirane od strane Ministarstva za demografiju, obitelj,mlade i socijalnu politiku. Obišli smo Nevenku u Ladimirevcima, Margitu u Vuki i
Anu u Vladislavcima.
Uslugu osobne asistencije provodimo putem Trogodišnjeg programa asistencije osobama s invaliditetom, financiranog od strane MDOMSP.

NOVOSTI