Novi ugovor za provođenje usluge osobne asistencije

 

Dana 1.7.2021. godine potpisali smo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekt „Širenje usluge osobne asistencije oboljelima od multiple skleroze“ u sklopu Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Razdoblje provedbe projekta: 1.7.2021.-1.3.2023, a ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 1.285.623,55 kn (100% vrijednost EU potpore).
Glava aktivnost projekta je pružanje usluge osobne asistencije za 12 korisnika sa najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih oštećenja s područja Osječko-baranjske županije i zapošljavanje 12 osobnih asistenata.
Opći cilj projekta je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.
Specifični cilj je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih oštećenja
Elementi projekta su pružanje usluge osobne asistencije, promidžba i vidljivost, upravljanje projektom i administracija.
Kontakt osoba: Sanja Smrečki

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

 

 

NOVOSTI