Europski izbori 2024 – Pristupačnost

Izbori za Europski parlament sve su bliže, održavaju se za nešto više od 3 mjeseca, u razdoblju 6.-9. lipnja 2024. godine.

Generalno kao narod, Hrvati u malom postotku izlaze na izbore. Razlozi su svakakvi. Dio ljudi koji rijetko izlaze na birališta su osobe s invaliditetom, a to se događa iz različitih razloga, najčešće zbog (ne)pristupačnosti; birališta, biračkog mjesta, nemogućnosti odlaska na biralište i slično, razlozi su svakakvi.

U slučaju nemogućnosti odlaska na izbore, bitno je naglasiti da u Hrvatskoj postoji  mogućnost glasovanja bez odlaska na biračko mjesto, uz prethodnu obavijest nadležnom izbornom povjerenstvu minimalno 3 dana prije održavanja izbora te će birački odbor svakom biraču, koji je u nemogućnosti pristupa na biračko mjesto, omogućiti glasovanje na adresi u obuhvatu biračkog mjesta. Minimalno dva člana biračkog odbora će posjetiti birača na adresi u obuhvatu biračkog mjesta i omogućiti mu tajno glasovanje.

Kada samo biračko mjesto ne zadovoljava zahtjeve pristupačnosti osobama s invaliditetom, a birač – osoba s invaliditetom dođe do biračkog mjesta i izrazi želju za glasovanjem, predsjednik biračkog odbora odredit će dva člana biračkog odbora i uputiti ih da ispred biračkog mjesta omoguće biraču – osobi s invaliditetom, glasovanje na isti način kao u prethodnoj situaciji.

Birači koji zbog kakve tjelesne mane (sljepoća, slabovidnost, oštećenje gornjih ekstremiteta ili druga oštećenja koja mu onemogućavaju samostalno glasovanje) ili zbog toga što je nepismen i ne može samostalno glasovati, može uz pomoć druge pismene osobe glasovati- Ta osoba će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste odnosno redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg birač glasuje.

Sve te slučajeve, birački odbor mora poimenično navesti u odgovarajućem zapisniku o radu biračkog odbora u za to predviđenu rubriku.

Invaliditet nije prepreka niti je isprika za neodlazak na glasovanje. Iskoristite moć svog glasa!

NOVOSTI