Edukacija Pain programa

Dana 24.5.2019. održana je edukacija Pain programa koju nam je prezentirala mag. psihologije Iva Dimitrijević Iz Klinike za bol KBC Osijek.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NOVOSTI