Edukacija Centra za socijalnu skrb

Danas su nam predstavnici Centra za socijalnu skrb iz Osijeka održali edukaciju na temu “Ostvarivanje prava na osobnu invalidninu i status njegovatelja za članove obitelji osoba s invaliditetom”. Predavanje je bilo odlično i razjasnili smo neke nedoumice oko ostvarivanja spomenutih prava.

Edukacije su dio programa Živimo s multiplom sklerozom bez izolacije, financiranim sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

NOVOSTI