A gdje ste Vi, u krugu utjecaja ili preokupacija?

C:\Users\lenovo\Desktop\DMS\119685199_937873960040112_5383613231660928058_n.jpg

Koliko često Vam se dogodilo da vas je kolega, roditelj, osoba na ulici ili određena situacija izbacila iz takta zbog nečega što je rekla, što je napravila drugačije od vas ili samo zbog nekog svog mišljenja? A zašto?

Svaka osoba ima svoj krug utjecaja i krug preokupacija. U krugu utjecaja se nalaze stvari koje su pod Vašom vlastitom kontrolom poput Vaših misli, riječi i reakcija.

S druge strane u krug preokupacija ulaze sve one stvari, ljudi i njihove riječi te reakcije koje nisu pod vašom kontrolom niti trebaju biti.

Ponekad Vam se može učiniti kako Vaše misli nisu pod Vašom kontrolom (pogotovo kada se nalazite u stresnim situacijama, kao što su  konflikt sa šefom, kolegom ili partnerom). Možete čak i pomisliti kako je Vaš mozak predodređen na negativno razmišljanje i kako mu nema pomoći. Međutim, to nije istina. Mozak najčešće čini ono što je navikao, odnosno razmišlja u smjeru, u kojem je naučen razmišljati. Pustite li ga da čini ono što je navikao, ići će starim putevima i kreirat će misli na način kao što su to činile osobe koje su sudjelovale u Vašem odgoju, za koje ste se vezali ili od kojih ste učili. Ipak, ukoliko odlučite „raditi na sebi“ te stare puteve moguće je mijenjati. Na svoje emocije i reakcije možete utjecati rečenicama koje si govorite, slikama koje stvarate u svojoj glavi, naočalama kroz koje promatrate svijet i važnosti koju pridodajete situaciji.

  1. Odredite svoj krug utjecaja i krug preokupacija. Zapišite na papir sve ono nad čime imate utjecaja. To mogu biti male stvari poput biranja namirnica za obrok do donošenja odluka o prolasku nekog projekta, poslovnog plana i slično. Jednako tako odredite i svoj krug preokupacija, zapišite stvari koje Vas muče, a na koje nemate direktan utjecaj.
  2. Primjetite tijekom dana koliko se bavite stvarima nad kojima imate utjecaja, a koliko stvarima van Vaše kontrole.
  3. Kad god se nađete u nekoj stresnoj situaciji pitajte se: Koje su stvari koje su u mojoj domeni utjecaja i što mogu učiniti, a koje su stvari na koje nemam utjecaja i moram ih prihvatiti. Ukoliko nešto možete učiniti, učinite to odmah. Ukoliko ne možete prihvatite i krenite dalje.

I na kraju ću Vas još jednom pitati – gdje ste VI? A gdje želite biti?

 

Vaša psihologinja
Jelena Đekić

NOVOSTI