3. Sastanak projektnog tima nositelja projekta i partnerskih organizacija za provedbu projekta „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (oboljele od MS-a)“ i posjeta KOA vezano uz koordinaciju rada OA i pružanja usluge osobne asistencije

 

U sklopu projekta „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (oboljele od MS-a)“, kodni broj ugovora: UP.02.2.2.02.0061 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014- – 2020., financiranog iz Europskog socijalnog fonda, dana 5. listopada 2017. godine, s početkom u 15:30 h, u prostorijama Društva multiple skleroze Osječko-baranjske županije održan je 3. Sastanak projektnog tima nositelja projekta Društva multiple skleroze Brodsko-posavske i partnerske organizacije Društva multiple skleroze Osječko-baranjske županije.

 

Sastanak smo započeli posjetom korisnika usluge osobne asistencije i njihovih osobnih asistenata. Sastanak smo nastavili u prostoru udruge. Voditeljica projekta prošla je kroz aktivnosti projekta i obavijestila prisutne o tijeku aktivnosti E1 – Pružanje usluge osobne asistencije, V – Promidžba i vidljivost, PM – Upravljanje projektom i administracija te da je praćenje i vrednovanje projekta izvršeno sukladno Općim i posebnim uvjetima ugovora.

„Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost
Društva multiple skleroze Osječko-baranjske županije“,
Više informacija na www.esf.hr

 

                      

 

NOVOSTI