Ugovor o dodjeli donacije

Predsjednica Društva potpisala je ugovor o dodjeli donacije za projekt sa Vodovod-Osijek d.o.o. Hvala na ukazanom povjerenju.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NOVOSTI