Dvogodišnji program asistencije osobama s invaliditetom

Uvođenjem usluge osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta će se lakše moći uključiti u život zajednice, smanjit će se njihova ovisnost o članovima obitelji te će moći živjeti neovisnije, donositi vlastite odluke gdje i kada otići. Samim time unaprjeđuje se kvaliteta života osobe s invaliditetom koja zbog istog ne može samostalno djelovati u svojoj zajednici ili im je takvo djelovanje jako otežano.

Programom je obuhvaćeno 19 korisnika, a usluge se pružaju 20 sati tjedno za 16 korisnika i 40 sati tjedno za 3 korisnika

Opći cilj koji se postiže realizacijom ovog projekta sadrži jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.

Specifični ciljevi projekta su povećanje socijalne uključenosti osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, unaprjeđenje kvalitete njihova života, poticanje što veće samostalnosti i neovisnog življenja te poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnijem položaju na tržištu rada njihovim zapošljavanjem u svojstvu osobnih asistenata.

Trajanje provedbe aktivnosti: 01/2022-12/2023

Ukupna vrijednost projekta: 1.000.000,00 HRK

Projekt u cijelosti financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

NOVOSTI